Vol 28, No 1 (February 2016): Chinese Journal of Cancer Research

Original Article

National cancer incidence and mortality in China, 2012
Wanqing Chen, Rongshou Zheng, Tingting Zuo, Hongmei Zeng, Siwei Zhang, Jie He
A phase I study of nimotuzumab plus docetaxel in chemotherapy-refractory/resistant patients with advanced non-small-cell lung cancer
Jun Zhao, Minglei Zhuo, Zhijie Wang, Jianchun Duan, Yuyan Wang, Shuhang Wang, Tongtong An, Meina Wu, Jie Wang
Heat shock protein inhibitor, quercetin, as a novel adjuvant agent to improve radiofrequency ablation-induced tumor destruction and its molecular mechanism
Wei Yang, Ming Cui, Jungchieh Lee, Wei Gong, Song Wang, Jingjing Fu, Gongxiong Wu, Kun Yan