Vol 25, No 5 (October 2013): Chinese Journal of Cancer Research

Original Articles

Construction of PR domain eukaryotic expression vector and its inhibitory effect on esophageal cancer cells
Yuan Chen, Peng Zhang, Yuanguo Wang, Shangwen Dong, Yimei Liu
Use of 18F-FDG PET/CT to locate primary malignancies in patients with hepatic cirrhosis and malignant ascites
He-Bin Fan, Ai-Jun Wang, Dong-Liang Yang, Jun Xiao, Yun Ai, Lu Huang, Yong Guo, Mu-Xiu Zhou, Juan-Juan Wu, Zhi Li, Fu-Ming Yan, Yi-Ming Wang
Synergistic inhibitory effect of wogonin and low-dose paclitaxel on gastric cancer cells and tumor xenografts
Tingting Wang, Jing Gao, Jingwei Yu, Lin Shen
shRNA-mediated Slc38a1 silencing inhibits migration, but not invasiveness of human pancreatic cancer cells
Jing Xie, Zhen Chen, Luming Liu, Ping Li, Xiaoyan Zhu, Huifeng Gao, Zhiqiang Meng
Effects of salidroside on glioma formation and growth inhibition together with improvement of tumor microenvironment
Yanshan Zhang, Yunyi Yao, Huijuan Wang, Yanqin Guo, Hui Zhang, Liang Chen
Folate-chitosan-gemcitabine core-shell nanoparticles targeted to pancreatic cancer
Jiahua Zhou, Junying Wang, Qian Xu, Shi Xu, Jin Wen, Zeqian Yu, Detong Yang
Antioxidant and anticancer activity of Artemisia princeps var. orientalis extract in HepG2 and Hep3B hepatocellular carcinoma cells
Eun-Jeong Choi, Gun-Hee Kim
Validation of nutritional risk index method against patient-generated subjective global assessment in screening malnutrition in colorectal cancer patients
Elnaz Faramarzi, Reza Mahdavi, Mohammad Mohammad-Zadeh, Behnam Nasirimotlagh
Recurrence risk model for esophageal cancer after radical surgery
Jincheng Lu, Hua Tao, Dan Song, Cheng Chen
Human endogenous retroviral syncytin exerts inhibitory effect on invasive phenotype of B16F10 melanoma cells
Hongbo Mo, Dongyun Ouyang, Lihui Xu, Qi Gao, Xianhui He
Genetic variants in RAN, DICER and HIWI of microRNA biogenesis genes and risk of cervical carcinoma in a Chinese population
Jiaping Chen, Zhenzhen Qin, Shandong Pan, Jie Jiang, Li Liu, Jibin Liu, Xiaojun Chen, Zhibin Hu, Hongbing Shen
Effects of tyrosine kinase inhibitor E7080 and eNOS inhibitor L-NIO on colorectal cancer alone and in combination
Ahmet Altun, Tijen Kaya Temiz, Ezgi Balcı, Zübeyde Akın Polat, Mustafa Turan
Retrospective analysis of patients with rare-site and metastatic giant cell tumor
Junling Liu, Han Yang, Rui Sun, Zhijun Yang, Zhihua Zhu
Apoptosis of bladder transitional cell carcinoma T24 cells induced by adenovirus-mediated inducible nitric oxide synthase gene transfection
Jing Tan, Qing Zeng, Xian-Zheng Jiang, Le-Ye He, Jin-Rong Wang, Kun Yao, Chang-Hui Wang
Imatinib mesylate in clinically suspected gastric stromal tumors
Zi-Yu Li, Lei Tang, Shuang-Xi Li, Fei Shan, Zhao-De Bu, Jia-Fu Ji

Case Reports

Skull metastasis revealing a papillary thyroid carcinoma
Xi Li, Ge Zhao, Yong Zhang, Kui Ding, Hui Cao, Dehua Yang, Jian Zhang, Zhiquan Duan, Shijie Xin
Primary small cell carcinoma of kidney after renal transplantation: a case report and literature review
Hsiang-Ying Lee, Wen-Jeng Wu, Kun-Bow Tsai, Jung-Tsung Shen, Mei-Yu Jang, Hsun-Shuan Wang, Shu-Fang Chang, Li-Jiun Tsai