Vol 26, No 2 (April 2014): Chinese Journal of Cancer Research

News

The changing world of drug development
Grace Li
Highlight of Endoscopic procedures developed in Japan
Elva S. Zheng

Original Article

Th22 cells are associated with hepatocellular carcinoma development and progression
Shanyu Qin, Shijia Ma, Xiaoli Huang, Donghong Lu, You Zhou, Haixing Jiang
PARP inhibitor reduces proliferation and increases apoptosis in breast cancer cells
Yan Shi, Fang Zhou, Feng Jiang, Hong Lu, Jianjun Wang, Chuanyao Cheng
Retrospective analysis of results of treatment for nasopharyngeal carcinoma in Macao
Huiqin Dou, Dongyan Hu, Chileong Lam, Yunsheng Liu, Xiuwen Wang, Wendong Zhang
Does not hUTP14a promoter form a regulation feedback loop with P53?
Jingyi Zhang, Yafei Guo, Xiaojuan Du, Baocai Xing
Aurora-A is a novel predictor of poor prognosis in patients with resected lung adenocarcinoma
Bo Zeng, Yiyan Lei, Haoshuai Zhu, Shenyuan Luo, Mei Zhuang, Chunhua Su, Jianyong Zou, Lei Yang, Honghe Luo
A preliminary report on adjuvant analgesic efficacy of HANS in opioid tolerant patients with cancer pain
Xiaomei Li, Jianhua Zhu, Pingping Li, Guangqing Zhu, Xiaoming Wu, Huoming Chen, Huixia Zhao, Wei Wang, Ying Zhang, Wenhua Xiao, Duanqi Liu
Does an extended mediastinal lymphadenectomy improve outcome after R0 resection in lung cancer?
Nan Wu, Shi Yan, Chao Lv, Shaolei Li, Yuan Feng, Yuzhao Wang, Jia Wang, Qingfeng Zheng, Yue Yang
Prognostic role of lymph node metastasis in early gastric cancer
Zhixue Zheng, Yiqiang Liu, Zhaode Bu, Lianhai Zhang, Ziyu Li, Hong Du, Jiafu Ji
Antitumor effects of artesunate on human breast carcinoma MCF-7 cells and IGF-IR expression in nude mice xenografts
Hai-Ying Dong, Zhi-Fei Wang

Case Report

Solitary Langerhans cell histiocytosis of frontal lobe: a case report and literature review
Shanshan Cai, Sheng Zhang, Xueyong Liu, Yuanxiang Lin, Chunlin Wu, Yupeng Chen, Jianping Hu, Xingfu Wang
Multiple primary malignancies: a report of two cases
Minas Sakellakis, Stavros Peroukides, Gregoris Iconomou, Sotirios Boumpoucheropoulos, Haralabos Kalofonos
Solitary rib metastasis of nasopharyngeal carcinoma
Francesca De Felice, Daniela Musio, Anna Lisa Magnante, Nadia Bulzonetti, Irene De Francesco, Vincenzo Tombolini