Vol 27, No 2 (April 2015): Chinese Journal of Cancer Research

Original Article

China’s landscape in oncology drug research: perspectives from research collaboration networks
Han You, Jingyun Ni, Michael Barber, Thomas Scherngell, Yuanjia Hu
Kaiso mainly locates in the nucleus in vivo and binds to methylated, but not hydroxymethylated DNA
Sisi Qin, Baozhen Zhang, Wei Tian, Liankun Gu, Zheming Lu, Dajun Deng
Variant TP53BP1 rs560191 G>C is associated with risk of gastric cardia adenocarcinoma in a Chinese Han population
Sheng Zhang, Weifeng Tang, Guowen Ding, Chao Liu, Ruiping Liu, Suocheng Chen, Haiyong Gu, Chunzhao Yu
HER2 discordance between paired primary gastric cancer and metastasis: a meta-analysis
Zhi Peng, Jianling Zou, Xiaotian Zhang, Yehong Yang, Jing Gao, Yilin Li, Yanyan Li, Lin Shen
Feasibility of cetuximab and chemoradiotherapy combination in Chinese patients with unresectable stage III non-small cell lung cancer: a preliminary report
Di Liu, Yu-Xin Shen, Wei-Xin Zhao, Guo-Liang Jiang, Jia-Yan Chen, Min Fan
Activation of Toll-like receptors signaling in non-small cell lung cancer cell line induced by tumorassociated macrophages
Xing Ke, Meng Wu, Jianfang Lou, Shuping Zhang, Peijun Huang, Ruihong Sun, Lei Huang, Erfu Xie, Fang Wang, Bing Gu
Nab-paclitaxel (abraxane)-based chemotherapy to treat elderly patients with advanced non-small-cell lung cancer: a single center, randomized and open-label clinical trial
Hanrui Chen, Xuewu Huang, Shutang Wang, Xinting Zheng, Jietao Lin, Peng Li, Lizhu Lin
Nonintubated uniportal video-assisted thoracoscopic surgery for primary spontaneous pneumothorax
Shuben Li, Fei Cui, Jun Liu, Xin Xu, Wenlong Shao, Weiqiang Yin, Hanzhang Chen, Jianxing He
Activity estimation in radioimmunotherapy using magnetic nanoparticles
Samira Rasaneh, Hossein Rajabi, Fariba Johari Daha
Diffusion-tensor imaging as an adjunct to dynamic contrast-enhanced MRI for improved accuracy of differential diagnosis between breast ductal carcinoma in situ and invasive breast carcinoma
Yuan Wang, Xiaopeng Zhang, Kun Cao, Yanling Li, Xiaoting Li, Liping Qi, Lei Tang, Zhilong Wang, Shunyu Gao

Erratum

Erratum
Editorial Team