Vol 27, No 6 (December 2015): Chinese Journal of Cancer Research

Original Article

A lobe-specific lymphadenectomy protocol for solitary pulmonary nodules in non-small cell lung cancer
Xue-Ning Yang, Ze-Rui Zhao, Wen-Zhao Zhong, Qiang Nie, Ri-Qiang Liao, Song Dong
Breast-conserving therapy and modified radical mastectomy for primary breast carcinoma: a matched comparative study
Lize Wang, Tao Ouyang, Tianfeng Wang, Yuntao Xie, Zhaoqing Fan, Benyao Lin, Jinfeng Li
Association between HER2 status and response to neoadjuvant anthracycline followed by paclitaxel plus carboplatin chemotherapy without trastuzumab in breast cancer
Lu Yao, Juan Zhang, Yiqiang Liu, Tao Ouyang, Jinfeng Li, Tianfeng Wang, Zhaoqing Fan, Tie Fan, Benyao Lin, Yuntao Xie
Incidence and mortality rate of esophageal cancer has decreased during past 40 years in Hebei Province, China
Yutong He, Yan Wu, Guohui Song, Yongwei Li, Di Liang, Jing Jin, Denggui Wen, Baoen Shan
Nomogram for predicting lymph node metastasis rate of submucosal gastric cancer by analyzing clinicopathological characteristics associated with lymph node metastasis
Zhixue Zheng, Yinan Zhang, Lianhai Zhang, Ziyu Li, Aiwen Wu, Xiaojiang Wu, Yiqiang Liu, Zhaode Bu, Jiafu Ji
Positive impact of adding No.14v lymph node to D2 dissection on survival for distal gastric cancer patients after surgery with curative intent
Yuexiang Liang, Liangliang Wu, Xiaona Wang, Xuewei Ding, Hongmin Liu, Bin Li, Baogui Wang, Yuan Pan, Rupeng Zhang, Ning Liu, Han Liang
Fluorouracil-based preoperative chemoradiotherapy with or without oxaliplatin for stage II/III rectal cancer: a 3-year follow-up study
Dexin Jiao, Rui Zhang, Zhiqiang Gong, Fang Liu, Yue Chen, Qinrui Yu, Liping Sun, Hongyan Duan, Shendong Zhu, Fei Liu, Jian Wang, Jianhui Jia
Immune responses of dendritic cells combined with tumor-derived autophagosome vaccine on hepatocellular carcinoma
Yongxiang Yi, Jianbo Han, Liang Zhao, Chunying Wang, Yuan Fang, Qiang Wei, Liang Hu, Junmao Liu, Yufeng Zhang, Lili Wang
Outcomes of robotic surgery for pancreatic ductal adenocarcinoma
Qian Zhan, Xiaxing Deng, Yuanchi Weng, Jiabin Jin, Zhichong Wu, Hongwei Li, Baiyong Shen, Chenghong Peng