Vol 24, No 1 (March 2012): Chinese Journal of Cancer Research

Original Article

Cancer Incidence and Mortality in China, 2007
Wan-qing Chen, Hong-mei Zeng, Rong-shou Zheng, Si-wei Zhang, Jie He
Attributable Causes of Breast Cancer and Ovarian Cancer in China: Reproductive Factors, Oral Contraceptives and Hormone Replacement Therapy
Li Li, Jia Ji, Jian-bing Wang, Mayineur Niyazi, You-lin Qiao, Paolo Boffetta
Value of c-Met for Predicting Progression of Precancerous Gastric Lesions in Rural Chinese Population
Yu Sun, Meng-meng Tian, Li-xin Zhou, Wei-cheng You, Ji-you Li
Caveolin-1, E-cadherin and β-catenin in Gastric Carcinoma, Precancerous Tissues and Chronic Non-atrophic Gastritis
Guo-yang Sun, Jun-xia Wu, Jian-sheng Wu, Yu-ting Pan, Rong Jin
Single-Nucleotide Polymorphism Associations for Colorectal Cancer in Southern Chinese Population
Fen-xia Li, Xue-xi Yang, Ni-ya Hu, Hong-yan Du, Qiang Ma, Ming Li
Impact of Serum Vascular Endothelial Growth Factor on Prognosis in Patients with Unresectable Hepatocellular Carcinoma after Transarterial Chemoembolization
Jian-hai Guo, Xu Zhu, Xiao-ting Li, Ren-jie Yang
Role of Contrast Enhanced Ultrasound in Radiofrequency Ablation of Metastatic Liver Carcinoma
Jin-yu Wu, Min-hua Chen, Wei Yang, Shu-zhi Lin, Wei Wu, Shan-shan Yin, Hui Zhang, Kun Yan
Use of Radioiodinated Peptide Arg-Arg-Leu Targeted to Neovascularization
Xia Lu, Ping Yan, Rong-fu Wang, Meng Liu, Ming-ming Yu, Chun-li Zhang
Quality of Life in Cancer Patients with Pain in Beijing
Ping Yang, Li-qiu Sun, Qian lu, Dong Pang, Yue Ding
Combined Detection of Serum Matrix Metalloproteinase 9, Acetyl Heparinase and Cathepsin L in Diagnosis of Ovarian Cancer
Wei Zhang, Xiao-xia Hu, Xing-zhi Yang, Qi Wang, Hong Cheng, Shu-mei Wang, Yan-ling Hu, Zhi-jun Yang, Li Li
JAK2 V617F, MPL W515L and JAK2 Exon 12 Mutations in Chinese Patients with Primary Myelofibrosis
Jun Xia, Mi-ze Lu, Yuan-qiang Jiang, Guo-hua Yang, Yun Zhuang, Hong-li Sun, Yun-feng Shen
HLA Class I Expressions on Peripheral Blood Mononuclear Cells in Colorectal Cancer Patients
Zhi-mian Zhang, Xiao Guan, Ying-jie Li, Ming-chen Zhu, Xiao-jing Yang, Xiong Zou