Vol 22, No 2 (June 2010): Chinese Journal of Cancer Research

Review

Antioxidant Enzymes and Cancer
Md. Asaduzzaman Khan, Mousumi Tania, Dian-zheng Zhang, Han-chun Chen
Mutated Genes in Pancreatic Cancer
Song-bing He, De-chun Li

Original Article

Genetic Polymorphism of PSCA and Risk of Advanced Precancerous Gastric Lesions in a Chinese Population
Hong-mei Mu, Chen Wu, Lian Zhang, Kai-feng Pan, Jun-ling Ma, Yang Zhang, Wen-qing Li, Hua-kang Tu, Hong-mei Zeng, Wei-dong Liu, Tong Zhou, Dong-xin Lin, Wei-cheng You
Expression of Embryonic Stem Cell Marker Oct-4 and Its Prognostic Significance in Rectal Adenocarcinoma
Chun-gen Xing, Xue-guan Lu, Yong-sheng Zhang, Fang Zhou, Xiao-ping Xu
Cortactin Overexpression Correlates with Poor Prognosis in Hepatocellular Carcinoma
Ke-min Jin, Min Lu, Fang-fang Liu, Jin Gu, Xiao-juan Du, Bao-cai Xing
Glioma-conditioned Medium Blocks Endothelial Cells’ Apoptosis Induced by Hypoxia and Promotes Its Angiogenesis via Up-regulation of u-PA/u-PAR
Xi-zhen Xu, Zhi-qiang Li, Zhi-hua Wen
CGI-100 Specific shRNA Inhibits Proliferation and Induces Differentiation in Leukemia K562 Cells
Yong-qiang Wang, Ting-mei Chen, Yan Lei, Hong-lei Feng, Ke Wang, Yan Zhang
Synergistic Action of fMLP-boanmycin Combination on the Growth of Mouse Colon Carcinoma and Its Action Mechanisms
Zhong-dong Li, Yan Gao
Triptolide Inhibits Cell Growth and Induces G0- G1 Arrest by Regulating P21wap1/cip1 and P27 kip1 in Human Multiple Myeloma RPMI-8226 Cells
Yuan Liu, Ling-lan Zeng, Yan Chen, Fei Zhao, Rui Li, Chun Zhang, Lu Wen
Effects of Triptolide on Histone Acetylation and HDAC8 Expression in Multiple Myeloma in vitro
Fei Zhao, Ling-lan Zeng, Yan Chen, Rui Li, Yuan Liu, Lu Wen, Yi-quan Cheng, Chun Zhang