Vol 24, No 2 (June 2012): Chinese of Journal Cancer Research

Original Article

Nedaplatin/Gemcitabine Versus Carboplatin/Gemcitabine in Treatment of Advanced Non-small Cell Lung Cancer: A Randomized Clinical Trial
Jin-ji Yang, Qing Zhou, Ri-qiang Liao, Yi-sheng Huang, Chong-rui Xu, Zhen Wang, Bin-chao Wang, Hua-jun Chen, Yi-long Wu
Expressions of Osteopontin (OPN), ανβ3 and Pim-1 Associated with Poor Prognosis in Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC)
Yi Jin, Da-yue Tong, Lu-ying Tang, Jian-ning Chen, Jing Zhou, Zhi-ying Feng, Chun-kui Shao
Ent-11α-Hydroxy-15-oxo-kaur-16-en-19-oic-acid Inhibits Growth of Human Lung Cancer A549 Cells by Arresting Cell Cycle and Triggering Apoptosis
Li Li, George G Chen, Ying-nian Lu, Yi Liu, Ke-feng Wu, Xian-ling Gong, Zhan-ping Gou, Ming-yue Li, Nian-ci Liang
Glycogen Synthase Kinase 3β Inhibitor (2'Z,3'E)-6-Bromo-indirubin-3'-Oxime Enhances Drug Resistance to 5-Fluorouracil Chemotherapy in Colon Cancer Cells
Kun-ping Liu, Feng Luo, Si-ming Xie, Li-juan Tang, Mei-xiang Chen, Xue-fang Wu, Xue-yun Zhong, Tong Zhao
Antiproliferative Effects of Zinc-Citrate Compound on Hormone Refractory Prostate Cancer
Sung Hoo Hong, Yong Sun Choi, Hyuk Jin Cho, Ji Youl Lee, Joon Chul Kim, Tae Kon Hwang, Sae Woong Kim
Overexpression and Immunosuppressive Functions of Transforming Growth Factor 1, Vascular Endothelial Growth Factor and Interleukin-10 in Epithelial Ovarian Cancer
Chan-zhen Liu, Li Zhang, Xiao-hong Chang, Ye-xia Cheng, Hong-yan Cheng, Xue Ye, Tian-yun Fu, Jun Chen, Heng Cui
Short Hairpin RNA-mediated MDR1 Gene Silencing Increases Apoptosis of Human Ovarian Cancer Cell Line A2780/Taxol
Hui Xu, Fan-zhen Hong, Su Li, Ping Zhang, Lin Zhu
HER2-Specific T Lymphocytes Kill both Trastuzumab-Resistant and Trastuzumab-Sensitive Breast Cell Lines In Vitro
Xiao-lin Lin, Xiao-li Wang, Bo Ma, Jun Jia, Ying Yan, Li-jun Di, Yan-hua Yuan, Feng-ling Wan, Yuan-li Lu, Xu Liang, Tao Shen, Jun Ren
Effects of Anastrozole Combined with Shuganjiangu Decoction on Osteoblast-like Cell Proliferation, Differentiation and OPG/RANKL mRNA Expression
Yan Ren, Shu-yan Han, Ping-ping Li