Publish Ahead of Print

Original Article

Patterns of antiemetic prophylaxis for chemotherapy-induced nausea and vomiting in China
Xianglong Zong, Jie Zhang, Xin Ji, Jie Gao, Jiafu Ji
The association of TNF-308 (G/A) gene polymorphisms and hepatocellular carcinoma risk: a meta-analysis
Qing Sun, Xuedan Guo, Qi Wang, Fan Zhao
Prognostic potential of an immune score based on the density of CD8+ T cells, CD20+ B cells, and CD33+/p-STAT1+ double-positive cells and HMGB1 expression within cancer nests in stage IIIA gastric cancer patients
Jun Dong, Jiao Li, Shi-Ming Liu, Xing-Yu Feng, Shi Chen, Zhi-Wei Zhou, Ying-Bo Chen, Xiao-Shi Zhang
A case-control study about the association between vascular endothelial growth inhibitor gene polymorphisms and breast cancer risk in female patients in Northeast China
Shaoli Han, Lei Liu, Fengyan Xu, Shuang Chen, Weiguang Yuan, Zhenkun Fu, Dalin Li, Dianjun Li
Simultaneous hepatic resection benefits patients with synchronous colorectal cancer liver metastases
Yuan Li, Xinyu Bi, Jianjun Zhao, Zhen Huang, Jianguo Zhou, Zhiyu Li, Yefan Zhang, Hong Zhao, Jianqiang Cai
Analysis of clinical characteristics and treatment of pancreatic cystic tumors
Lei You, Jianchun Xiao, Zhe Cao, Wanying Zhang, Quan Liao, Menghua Dai, Taiping Zhang, Yupei Zhao
Evolution of radical hysterectomy for cervical cancer along the last two decades: single institution experience
Claudia Arispe, Ana Isabel Pomares, Javier De Santiago, Ignacio Zapardiel
Detection of ALK translocation in non small cell lung carcinoma (NSCLC) and its clinicopathological significance using the Ventana immunohistochemical staining method: a single-center large-scale investigation of 1,504 Chinese Han patients
Lin Yang, Yun Ling, Lei Guo, Di Ma, Xuemin Xue, Bingning Wang, Junling Li, Jianming Ying

Editorial

Is current clinical practice modified about intraoperative breast irradiation?
Michela Massa, Simonetta Franchelli, Renzo Panizza, Tiberio Massa
CD147/Basigin: a Warburg oncogene in hepatocellular carcinoma?
Diego Francesco Calvisi

Review Article

Neoadjuvant chemotherapy for locally advanced cervical cancer
Takashi Iwata, Azumi Miyauchi, Yukako Suga, Hiroshi Nishio, Masaru Nakamura, Akiko Ohno, Nobumaru Hirao, Tohru Morisada, Kyoko Tanaka, Hiroki Ueyama, Hidemichi Watari, Daisuke Aoki
The status, limitation and improvement of adoptive cellular immunotherapy in advanced urologic malignancies
Haoqing Shi, Xiangjie Qi, Bin Ma, Yanwei Cao, Lina Wang, Lijiang Sun, Haitao Niu
Adjuvant chemotherapy for early-stage cervical cancer
Hiroshi Asano, Yukiharu Todo, Hidemichi Watari
Radical nerve dissection for the carcinoma of head of pancreas: report of 30 cases
Qing Lin, Langping Tan, Yu Zhou, Quanbo Zhou, Rufu Chen
Chemotherapy and molecular targeting therapy for recurrent cervical cancer
Naotake Tsuda, Hidemichic Watari, Kimio Ushijima
Biology and treatment of cervical adenocarcinoma: review
Satoshi Takeuchi
Total mesopancreas excision (TMpE) for pancreatic head cancer: analysis of 120 cases
Wenguang Wu, Xu’an Wang, Xiangsong Wu, Maolan Li, Hao Weng, Yang Cao, Ruifa Bao, Sijun Su, Jianhua Lu, Wei Gong, Weibin Shi, Jun Gu, Xuefeng Wang, Yingbin Liu, Zhiwei Quan, Shuyou Peng
Concurrent chemoradiotherapy for cervical cancer: background including evidence-based data, pitfalls of the data, limitation of treatment in certain groups
Yukiharu Todo, Hidemichi Watari